EA-Match:
Een innovatieve kijk op leerlingbegeleiding

Met EA-Match beschikt u over een effectief leerlingbegeleidingssysteem, inclusief uw schooleigen OPP, maatwerk leerlijnen, complete module stage/BPV, zorgmodule gericht op de doelgroep waar u mee werkt, directe doormelding van Verzuimmeldingen naar DUO en ontvangst van OSO-dossiers.

Maatwerk voor digitale begeleiding

Overzichtelijk

Per leerling, per vak, per periode, per leerlijn is altijd direct inzicht voor optimalisering van de ontwikkeling, zowel in de klas als op de stage/BPV.

Individuele aanpak leerproces

EA-Match biedt docenten de tools en inzichten die ze nodig hebben om op maat gemaakte begeleiding te bieden voor het leerproces, waardoor elke leerling de kans krijgt om te excelleren, zowel intern als op stage/BPV.

Specifiek ook voor korte leertrajecten

Onze kracht is het vastleggen van de individuele begeleiding van de leerling. Ook de complete dossiervorming rondom een tijdelijk verblijf van een leerling is eenvoudig te realiseren binnen EA-Match.

Praktijkleren

Praktijkleren is meer dan stage. EA-Match biedt de tool voor leren op school en in de praktijk. Bij een leerbedrijf maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt op de werkvloer.

Documenten en overzichten

Alle informatie is naar schooleigen wens in documenten op te nemen en ook geschikt voor opname in het OPP. Samen met de school wordt bepaald op welke manier de informatie beschikbaar is voor docenten, leerlingen en externe instanties.

Management

Met EA-Match heeft het management de mogelijkheid tot periodieke Data-analyse.

Overzichtelijk

  • De Cockpit is de digitale leerlingkaart, alle informatie is direct beschikbaar
  • Leerlingen kunnen per klas, groep of subgroepen worden ingedeeld, naar eigen wens samen te stellen
  • Uitgebreide autorisaties per module zijn voor alle niveaus in de schoolorganisatie inzetbaar

Begeleiding

  • De leerlingbegeleiding wordt ‘op maat’ genoteerd
  • Leerlingen zijn direct op de hoogte van alle voortgang via de eigen leerlinginlog
  • Geen LeerlingVolgSysteem maar LeerlingBegeleidingSysteem!

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
Nelson Mandela (1918-2013)