EA-Match voor u als docent

EA-Match is volledig in te richten op basis van uw huidige schoolproces en eigen procedures. In willekeurige volgorde wordt hieronder een aantal van deze processen toegelicht. En uiteraard is alle geregistreerde data voor managementsturing ook in diverse overzichten op te roepen, uw school blijft zélf eigenaar van alle gegevens!


Download voor meer informatie ook onze Brochure en laatste nieuwsbrief

Alle informatie van de leerling in één oogopslag in beeld

 • De Cockpit is de digitale leerlingkaart, alle informatie is direct beschikbaar
 • Leerlingen kunnen per klas, groep of subgroepen worden ingedeeld, naar eigen wens samen te stellen
 • Uitgebreide autorisaties per module worden voor alle niveaus in de schoolorganisatie zichtbaar
 • Schooleigen documenten worden volledig geïntegreerd in EA-Match
 • Alle informatie is via (Excel-)overzichten op te roepen
 • De complete schoolloopbaan van de leerling wordt geborgd, van het eerste intakegesprek tot en met de afrondende nazorggesprekken!

Intake, Startdocument en OSO-dossier

 • Van het eerste gesprek tot en met het Startdocument en evt. het OSO-dossier, alle informatie wordt geborgd
 • Blijf gewoon uw schooleigen intakeproces hanteren en maak indien gewenst ook gebruik van de kennis van alle scholen waar EA-Match wordt ingezet om uw proces te verfijnen

Aan- en afwezigheidsregistratie

 • De lesaanwezigheid kan per lesuur worden verantwoord
 • Het aantal uur aan-/afwezigheid kan per vak of module worden vastgelegd
 • Complete verzuimmodule, met direct het verzuim in beeld
 • Inclusief wekelijkse reminder-optie voor achterstallige registratie

IOP/OPP

 • Met de schooleigen vragen en uitgangspunten opgesteld, op basis van het bestaande schoolproces
 • Onbeperkte mogelijkheden met de vragenlijsten
 • Ga steeds meer papierloos werken en bespreek het IOP/OPP met de ouders met de leerlingkaart op het scherm of digibord; alle informatie is dan direct inzichtelijk

POP/Coachingskaart

 • Met kort-periodieke coachingskaart/POP-vragen
 • Opdrachten en afspraken snel in beeld

Uitgebreide stagemodule

 • Alle gegevens van deelnemer en stagebedrijven zichtbaar: de match is snel gemaakt
 • Alle documenten met de juiste informatie beschikbaar
 • Ook de stageovereenkomst kan natuurlijk direct worden afgedrukt met het schooleigen format
 • Alle administratie rondom de stage kan worden vastgelegd, zoals de stageuren, verlenging, notities, stagebezoeken, etc.

Wordt door uw stagedocenten de mobiele stage-applicatie al gebruikt? De voordelen zijn groot!

 • Alle gegevens van leerlingen en stagebedrijven op uw mobiel of tablet: nóg sneller op pad met uw stagebezoeken
 • De stage-informatie inhoudelijk bij de hand
 • Aantekeningen en verslagen van uw stagebezoeken kunnen indien uw wenst zelfs tijdens het bezoek al worden vastgelegd
 • Snel opdrachten beoordelen

Leerlijnen

 • Stel uw eigen leerlijnen samen of maak gebruik van onze database met bestaande leerlijnen
 • Iedere leerling kan op maat worden beoordeeld, ieder maatwerk is mogelijk
 • Methode gebonden of methode onafhankelijk, alles is mogelijk
 • Alle beoordelingen snel in beeld

Nazorg en Uitstroommonitor

 • Nazorg registreren? EA-Match biedt hiervoor diverse mogelijkheden!
 • Uiteraard kan ook de Uitstroommonitor PrO realtime (gedurende het schooljaar) worden ingevuld, u kunt vervolgens in één keer de gegevens bij ProZO! aanleveren
 • Geen stress meer in september en oktober met deze registratie!

BRON-DUO

 • Met ingang van dit schooljaar is in EA-Match ook de BRON-koppeling naar DUO beschikbaar. Voor meer informatie, neem even contact met ons op.
 • Uiteraard is EA-Match per 1 januari 2019 ook aangesloten bij BRON 2.0!