ISK / NT2

Per leerling, per vak, per periode, per leerlijn, te allen tijden direct inzicht en overzicht over de ontwikkeling van het talent.

Voor optimale flexibiliteit bij in-door- en uitstroom.