Digitaal maatwerk

EA-Match: Digitale begeleiding van uw onderwijsprocessen, waarbij stage, competentiegericht onderwijs, beroepspraktijkvorming en zorg de fundamenten zijn.

Bureau voor Educatie en Arbeid

…is al meer dan 25 jaar specialist op het gebied van beroepspraktijkvorming, leren en werken en competentiegericht onderwijs. De EA-Match Tool is gebaseerd op expertise en een schat aan ervaringen op veel niveaus: PrO, VMBO, Entree, NT 2, VSO, NJI, Maatwerk Projecten en MBO.

Voor meer informatie over Bureau voor Educatie en Arbeid verwijzen wij u naar de eigen website.


Uw vraag, onze uitdaging!

  • Ontwikkeling van eigen leerlijnen
  • Training van stagedocenten
  • Efficiënte inzet van uitstroommonitor
  • Onderwijsontwikkeling
  • Begeleidingsmodule BOS (Bewaken – Ondersteunen – Sturen)
  • Werkveldoriëntatie
  • Beleidingsondersteuning van het management
  • Begeleiding bij Leerwerktrajecten

Voor elke nieuwe ontwikkeling:  Neem contact met ons op!