Praktijkleren

Praktijkleren is meer dan stage. EA-Match koppelt leren op school aan leren in de praktijk.